8 Ayat Pengingat, Petunjuk dan Penyejuk Jiwa

mutiara hikmah al quranPembaca, posting kali ini menyuguhkan 8 ayat Al Quran yang mudah-mudahan dapat mengingatkan kita, memberi petunjuk dan membuat hati kita sejuk. Yuk, kita simak

1. Awas, harta dan anak dapat melalaikanmu!
Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi. (QS. Al-Munafiqun 9)

 

2. Bersegeralah menghadiri shalat Jumat
Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al Jumuah 9)

3. Al Quran memberi petunjuk dan kabar gembira
Sesungguhnya Al Qu’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar, dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, Kami sediakan bagi mereka azab yang pedih (QS. Al Isra 9-10)

4. Renungan tentang eksistensi manusia
Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya, lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati? (QS. Al Qiyaamah 36-40)

5. Istighfar, adalah pintu rizki
Maka aku katakan kepada mereka: ‘Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? (QS. Nuh 10-13)

6. Lagi, kunci pintu rizkiā€¦
Katakanlah: “Hai manusia, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata kepada kamu”. Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia. (QS. Al Hajj 49-50)

7. Ayat yang menginspirasi sistem multilevel
?Barangsiapa memberi syafaat kebaikan, maka ia akan memperoleh bagian darinya (An Nisa 85)

8. Hanya bagi-Nya Sang Maha Hebat
Katakanlah: “Sesungguhnya aku hnya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatupun dengan-Nya. Katakanlah: “Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudharatanpun kepadamu dan tidak (pula) suatu kemanfaatan. Katakanlah: “Sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorangpun dapat melindungiku dari (azab) Allah dan sekali-kali aku tiada akan memperoleh tempat berlindung selain dripada-Nya. (QS. Al Jin 20-22)

Kategori: mutiara hikmah

error: Content is protected !!