10 Manfaat Wudhu yang Membuat Anda Terus Beruntung Mulai Hari Ini

manfaat wudhu dari hadits

Inilah 10 manfaat wudhu yang mesti diketahui dan diamalkan. Insya Allah kita akan terus mendapat keuntungan besar di dunia dan di akhirat. Tema ceramah agama Islam ini saya bawakan pertama kali di Masjid Al Madinatul Al Munawaroh – Green Land, Bogor.

  1. Penanda Keberuntungan di Akhirat

“Sesungguhnya ummatku itu akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajahnya dan amat putih bersih tubuhnya dari sebab bekas-bekasnya berwudhu. Maka dari itu, barangsiapa yang dapat di antara engkau semua hendak memperpanjang – yakni menambahkan – cahayanya, maka hendaknya ia berwudhu sesempurna mungkin.” (Muttafaq ‘alaih)

Kemudian diperkuat dengan hadits manfaat wudhu di bawah ini:

Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah datang ke kubur dan mengucapkan: “Assalamu alaikum daara qaumin mu’miniina wa inna insyaa allaahu bikum laahiquun”, aku merasa senang sekali bila dapat melihat saudara-saudaraku.”

Para sahabat bertanya: “Bukankah kami ini saudaramu wahai Rasulullah ?” Beliau menjawab: “Kamu sekalian adalah sahabatku. Adapun saudara-saudara kita adalah orang-orang yang belum datang.” Para sahabat bertanya : “Bagaimana engkau mengetahui umat yang belum datang dari umatmu wahai Rasulullah ?”

Beliau menjawab : “Bagaimana pendapatmu jika seandainya ada seorang yang mempunyai seekor kuda putih cemerlang berada di tengahtengah kuda hitam pekat; apakah ia tidak mengetahui kudanya yang putih cemerlang itu ?” Para sahabat berkata : “Pasti mengetahui ya Rasulullah.”

Beliau bersabda : “Sesungguhnya saudara-saudara kita itu akan datang dalam keadaaan putih cemerlang karena wudhu dan aku akan membimbing mereka ke telaga.”(HR.Muslim)

2. Nikmat Besar yang Mesti Disyukuri

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (Al Maidah 6)

3. Menghapus Dosa

Barangsiapa yang wudhu dan menyempurnakan wudhunya maka dosa-dosanya akan keluar hingga keluar dari bawah kuku-kukunya (HR Muslim)

Diperkuat dengan hadits manfaat wudhu untuk menghapus dosa di bawah ini:

Jika seorang hamba yang muslim atau mukmin berwudhu, ketika dia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya tersebut semua kesalahan yang dilakukan oleh pandangan matanya bersama dengan (tetesan) air atau tetesan air terakhir (yang mengalir darinya).

Ketika dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya tersebut semua kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama dengan (tetesan) air atau tetesan air terakhir (yang mengalir darinya).

Ketika dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dari kedua kakinya tersebut semua kesalahan yang dilakukan (dilangkahkan) oleh kedua kakinya, bersama dengan (tetesan) air atau tetesan air terakhir (yang mengalir darinya), sehingga dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa” (HR Muslim).

4. Terbukanya 8 Pintu Surga

Tidaklah seorang di antara kamu berwudhu lalu menyempurnakan wudhunya, lalu setelahnya membaca:

Asyhadu anlaa ilaaha illallaah wahdahuu laa syariikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhuu wa rasuuluh

melainkan pasti dibukakan baginya 8 pintu surga dan ia boleh memilih dari mana ia akan masuk (HR Abu Dawud)

5. Didoakan oleh Malaikat

Para malaikat akan selalu bershalawat (berdoa) kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat shalat di mana ia melakukan shalat, selama ia belum batal wudhunya, (para malaikat) berkata; Ya Allah ampunilah dan sayangilah ia.”(HR Ahmad)

6. Dikawal oleh Malaikat

Barangsiapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa; “Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan karena tidur dalam keadaan suci.”(HR Ibnu Hibban)

Note: Manfaat wudhu sebelum tidur dapat menjauhkan dari gangguang setan, karena kita dikawal malaikat

7. Diampuni Dosa Lama dan Langkah Berpahala

Utsman bin Affan berkata, “Saya melihat Rasulullah berwudhu sperti wudhu saya ini, kemudian beliau berkata: “Barangsiapa yang wudhu seperti ini maka diampuni dosanya yang telah lalu, sedangkan shalat dan berjalannya ke masjid sebagai tambahan pahala” (HR Muslim)

8. Dicintai Allah

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (Al Baqarah 222)

9. Doanya Mustajab

“Tidak seorang muslim pun yang tidur malam dalam keadaan suci (berwudhu), kemudian ia terbangun pada malam hari dan minta kepada Allah kebaikan dalam urusan dunia dan akhirat, melainkan Allah akan mengabulkan permintannya itu.” (HR Abu Daud, Nasai, Ibnu Majjah).

10. Langkah Emas

“Barangsiapa berwudhu dari rumahnya, lalu berangkat menuju masjid menegakkan shalat fardhu, maka setiap langkah kanan kirinya untuk melepas dosanya dan mengangkat derajatnya.” (HR Muslim)

Semoga kita dapat memperoleh seluruh manfaat wudhu tersebut di atas. Silakan share artikel Islami ini ke teman-teman.


error: Content is protected !!